Profesní bezúhonnost (Certifikate of Good Standing) 

Tento dokument potřebuje především lékař, který se uchází o práci v zahraničí.
Žádost  zde ,je nutné podat kanceláři OS, ve kterém je lékař registrován. OS žádost vyplní potřebnými údaji a postoupí ji centrální kanceláři ČLK v Olomouci. Ta pak dokument vyhotoví v požadovaném jazyce a  pošle jej lékaři na jím zadanou kontaktní adresu ( je možné zadat i adresu zaměstnavatele v zahraničí).