V Hradci Králové 4.4.2018

Prohlášení předsedů okresních sdružení České lékařské komory Královéhradeckého kraje

Dne 4.4.2018 se sešla v Hradci Králové Krajská rada České lékařské komory Královéhradeckého kraje a vydává toto prohlášení. V posledních měsících se vyhrotila situace s nedostatkem akutních lůžek v rámci Královéhradeckého kraje. Z důvodu personálního nedostatku zdravotních sester a lékařů jsou, byť někde jen přechodně, redukována lůžka na nemocničních odděleních, či zavírána celá oddělení. Míra omezení v nemocniční péči vytváří nestandardní prostředí pro poskytování zdravotní péče. Problémy nemocniční péče se přenášejí i do péče ambulantní. Nedostatečná kapacita akutních lůžek přináší značnou stresovou zátěž pro lékaře příjmových ambulancí, urgentního příjmu nemocnic a sloužící lékaře jednotek intenzivní péče. Není výjimkou situace, kdy služba v nemocnici začíná bez volného lůžka s možností umělé plicní ventilace, či s plně obsazenými standardními odděleními. Přestože je nedostatek zdravotnického personálu v nemocnicích důsledkem společenským ekonomickýma organizačním, za rozhodování v konkrétní situaci je odpovědný vždy konkrétní lékař. Veřejnost o dané situaci není adekvátně informovaná a požadavky pacientů a jejich příbuzných na danou situaci ohledy neberou. Vedení zdravotnických zařízení zavírání lůžek nezveřejňuje, v situaci paušálních plateb menší objem vykonané práce či práce méně finančně náročná přináší nemocnici úsporu. Vytrácí se odpovědnost za zdravotní péči v daném regionu a odpovědnost nemocnic se omezuje na nemocné, toliko již do péče  přijaté. Takováto stresová situace je dále pro lékaře neúnosná. Vzhledem k tomu, že jde o situaci krizovou a v čase se prohlubující je nutno zvažovat řešení v kategorii krizových. Ta můžou vzniknout společným úsilím Krajského úřadu, velkých poskytovatelů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven. Vyzýváme proto všechny zúčastněné k iniciativě v zaujetí potřebných kroků. Královéhradeckému kraji chybí ucelená koncepce zdravotní péče, která by přispěla k jednoznačnému určení povinností a kompetencí v poskytování zdravotní péče. Vnímáme nutnost užšího propojení regionálních nemocnic navzájem a s fakultní nemocnicí. Potřebujeme koordinovanou síť nemocničních zařízení celého Královéhradeckého kraje s jasnými povinnostmi a kompetencemi v zajištění zdravotní péče tak, aby pacienti měli důvěru v jednotlivá zařízení s vědomím možnosti přesunu na jiné pracoviště podle stupně závažnosti stavu. V této souvislosti varujeme před řešením personální krize v zaměstnávání lékařů z jiných zemí bez prověření odborných a jazykových znalostí. Jde o medicínsky riskantní postupy, které stres vedoucích lékařů oddělení zvyšují a v očích veřejnosti prestiž zařízení snižují. Je třeba vytvářet podmínky pro jednodenní péči v chirurgických oborech a tuto službu s důvěryhodnými subjekty urychleně nasmlouvat. V Hradci Králové chybí lůžka následné péče zejména v oblasti intenzivní a ošetřovatelské. Je třeba „uvolnit ruce“ lékařůma zdravotním sestrám pro zdravotnickou práci, omezit administrativu a zbytné výkaznictví. Nadále má smysl vytvářet finanční pobídky pro nastupující lékaře a zdravotní sestry. Stabilizovat perspektivní pracovníky na odpovědných místech poskytovatelů zdravotní péče. Zaměřit se na benefity pro zdravotníky, aby neopouštěli práci ve zdravotnictví. Zvyšovat prestiž zdravotnických povolání. Finanční pobídky je třeba zaměřit i na lékaře, kteří odešli pracovat do zahraničí. V návratu jim leckdy brání počáteční investice do bydlení, mobility a ztráta kontinuita ve vzdělávání vlastním i vzdělávání jejich dětí. V neposlední řadě pro vlastní ochranu zdravotníků žádáme informovat pravdivě a otevřeně veřejnost o personální situaci poskytovatelů zdravotní péče. Jako předsedové okresních sdružení České lékařské komory jsme připraveni dle svých znalostí a možností reformním krokům napomáhat.  

MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

Předseda Okresního sdružení ČLK v Hradci Králové

MUDr. Václav Hanka

Předseda Okresního sdružení ČLK v Náchodě

MUDr. Miroslav Végsö

Předseda Okresního sdružení ČLK v Rychnově nad Kněžnou

MUDr. Pavel Konopásek

Předseda Okresního sdružení ČLK v Jičíně

MUDr. Richard Ferkl

Předseda Okresního sdružení ČLK v Trutnově