Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že Okresní shromáždění členů OS České lékařské komory v Hradci Králové se z důvodu epidemiologické situace ruší. 

O dalším postupu Vás budeme informovat.

Na základě novely Stavovského předpisu ČLK č.14, §9 bude i přest zrušené shromáždění poprvé udělena Čestná medaile ČLK. Jde o nové ocenění, které může udělit představenstvo okresního sdružení jedenkrát ročně někomu ze svých členů.

Za představenstvo OS ČLK v Hradci Králové

MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

předseda