Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na Okresní shromáždění členů OS České lékařské komory v Hradci Králové.

Shromáždění se bude konat dne 4. února 2021 od 16,30. Registrace bude zahájena v 16,00 ve Velké posluchárně Výukového centra Lékařské fakulty (vedle budovy interních oborů FN HK).

Vzhledem k nepředvídatelné epidemiologické situaci sledujte naši webovou stránku www.clkhk.cz, kde případné aktuální informace o konání okresního shromáždění zveřejníme. Stejnou informaci budeme zasílat též elektronicky mailem.

Na základě novely Stavovského předpisu ČLK č.14, §9 bude na tomto shromáždění poprvé udělena Čestná medaile ČLK. Jde o nové ocenění, které může udělit představenstvo okresního sdružení jedenkrát ročně někomu ze svých členů.

Program okresního shromáždění:

  • Zahájení
  • Volba mandátové komise
  • Zpráva předsedy o činnosti OS ČLK v Hradci Králové
  • Zpráva revizní komise
  • Zpráva čestné rady
  • Předání Čestné medaile ČLK
  • Vystoupení hostů a diskuse
  • Případně přijetí usnesení okresního shromáždění lékařů
  • Na závěr okresního shromáždění bude připraveno občerstvení.

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

do nového roku 2021 Vám přeji vše nejlepší, pevné zdraví a hodně léčebných úspěchů. Těším se na setkání s Vámi a optimisticky věřím, že okresní shromáždění bude možno uskutečnit v plánovaném termínu.

Za představenstvo OS ČLK v Hradci Králové

MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

předseda