Udělení první Čestné medaile OS ČLK v Hradci Králové prim. MUDr. Tomáši Dědkovi, Ph.D.

Novelou stavovského předpisu ČLK č. 14 byla zřízena „Čestná medaile ČLK“, jejímž udělením okresní sdružení ČLK vyjadřuje čestné uznání svému členovi za jeho celoživotní práci nebo za vykonání mimořádného činu. Účinnost novela nabyla rozhodnutím představenstva ČLK 30.3.2020.

Okresní sdružení ČLK v Hradci Králové vyhodnotilo obdržené návrhy na udělení čestné medaile 14.12.2020 a rozhodlo na návrh MUDr. Pavla Novotného udělit Čestnou medaili ČLK za rok 2020 prim. MUDr. Tomáši Dědkovi, Ph.D. za jeho zásluhy v péči o úrazové pacienty. Rozhodnutí představenstva OS ČLK následně potvrdila většinou svých hlasů čestná rada OS ČLK v Hradci Králové. V roce 2020 MUDr. Tomáš Dědek, Ph.D. předal funkci primáře traumatologického oddělení Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové a funkci vedoucího lékaře traumacentra Královéhradeckého kraje svým nástupcům prim. MUDr. Janu Trlicovi, Ph.D. a prim. MUDr. Jaromíru Kočímu, Ph.D., FACS.

Prim. Dědek se významným způsobem zasloužil o obor úrazové chirurgie a vybudoval kvalitní traumacentrum Královéhradeckého kraje, které je založeno na dominantním postavení odpovědnosti úrazového chirurga a fungující spolupráci se zdravotnickým záchranným systémem a dalšími klinickými obory. Organizační systém Královéhradeckého kraje se stal inspirující pro další kraje v České republice. Oborovou odpovědnost prim. Dědek přísně promítá do osobní odpovědnosti za úrazové pacienty v každodenní práci. V rámci mezioborových seminářů dokáže udržet nekonfliktní jednání rozboru komplikovaných případů spolupráce různých oborů. Vedoucí funkce předal lékařům, na jejichž přípravě se dominantním způsobem podílel, a to v době, kdy zůstává aktivním členem traumatologického týmu i záchranné služby. Prim. Dědek nevyniká slávou své osoby, ale kvalitou své práce, což je další důvod, proč na něj udělením čestné medaile upozorňujeme a děkujeme mu s přáním dalších životních úspěchů.

Z důvodu epidemiologické situace byla čestná medaile předána prim. MUDr. Tomáši Dědkovi, Ph.D. až 23.6.2021 při slavnostním setkání v Petrof Gallery v užším kolektivu představenstva a čestné rady OS ČLK, rodinných příslušníků, nejbližších spolupracovníků a vážených hostů- ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc.,dr.h.c., děkana Lékařské fakulty v Hradci Králové, prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D., zdravotního rady Krajského úřadu Královéhradeckého kraje MUDr. Zdeňka Finka, lékařského náměstka Zdravotnického záchranného systému Královéhradeckého kraje MUDr. Anatolije Truhláře, Ph.D., FERC a přednosty Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové doc. MUDr. Jiřího Párala, Ph.D., MBA.

Za představenstvo OS ČLK v Hradci Králové

MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

předseda