Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

ve spolupráci OSČLK, zdravotního odboru Krajského úřadu, OSPL a po konzultaci s odborníky FN jsme vytvořili základní informaci pro COVID pacienty a informaci pro praktické lékaře. Důvodem je reálné riziko, že se pacienti s COVID virovým postižením dostávají do nemocnice pozdě nebo dokonce vůbec a že je nová indikace časných intervencí.  Snad budou přiložené texty pro Vás užitečné.  Text pro pacienty nabude cestou Krajského úřadu podobu letáku, elektronickou podobu můžete pacientům posílat mailem.

S pozdravem a přáním klidných Velikonoc

Za představenstvo OS ČLK v Hradci Králové

MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

předseda

Dokumenty:

Vybrané údaje o postupu při nemoci COVID-19 pro praktické lékaře

Základní informace pro osoby s positivním záchytem infekce COVID-19