Aktuálně 26.3.2020:

Zveřejňujeme odkaz na web krajského úřadu KHK. http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/krizove-rizeni/koronavirus/informace-pro-poskytovatele-zdravotnicke-pece-v-souvislosti-s-distribuci-ochrannych-pomucek–317397/ Zde jsou zveřejňovány aktuální informace o distribuci OPP. Až v případě, že nenaleznete hledané informace na stránkách Královéhradeckého kraje, obracejte se prosím na email info@kr-kralovehradecky.cz či infolinku. Bohužel není v našich silách rozesílat SMS zprávy či e-maily o aktuálních termínech dodávek ochranných pomůcek.
 
Důležité informace od VZP
14.07.2020
Na základě usnesení Vlády České republiky týkajícího se nouzového stavu a vyhlášení karantény v České republice ze dne 15. 3. 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru a na základě výsledků jednání s představiteli ČLK přijala VZP ČR následující opatření:
 –  pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb zřídila VZP centrální e-mailovou adresu  covid19@vzp.cz. Na tuto adresu mohou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří mají uzavřenou smlouvu s VZP, směřovat své dotazy a podněty v souvislosti s onemocněním způsobeným COVID-19. – přijala opatření vedoucí k zajištění bezproblémového financování zdravotních služeb ve všech segmentech. Seznam přijatých opatření není konečný, VZP ČR bude průběžně reagovat na aktuální vývoj situace. Přehled dosud přijatých opatření je k dispozici zde: https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/covid-19 Zároveň chce VZP všechny poskytovatele zdravotních služeb ubezpečit, že uhradí veškeré náklady spojené s péčí o své klienty, jež bude poskytována v rámci mimořádné situace, a zároveň v rámci smluvní a úhradové politiky přijme nezbytná opatření, která omezí dopad případných výpadků v produkci smluvních partnerů VZP pro následující období.