12.6.2020 Královéhradecký kraj
ukončil distribuci ochranných pomůcek pro praktické lékaře, ambulantní specialisty a další poskytovatele zdravotních služeb v regionu ze státních dodávek.  
Důležité informace od VZP
14.07.2020
Na základě usnesení Vlády České republiky týkajícího se nouzového stavu a vyhlášení karantény v České republice ze dne 15. 3. 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru a na základě výsledků jednání s představiteli ČLK přijala VZP ČR následující opatření:
 –  pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb zřídila VZP centrální e-mailovou adresu  covid19@vzp.cz. Na tuto adresu mohou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří mají uzavřenou smlouvu s VZP, směřovat své dotazy a podněty v souvislosti s onemocněním způsobeným COVID-19. – přijala opatření vedoucí k zajištění bezproblémového financování zdravotních služeb ve všech segmentech. Seznam přijatých opatření není konečný, VZP ČR bude průběžně reagovat na aktuální vývoj situace. Přehled dosud přijatých opatření je k dispozici zde: https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/covid-19 Zároveň chce VZP všechny poskytovatele zdravotních služeb ubezpečit, že uhradí veškeré náklady spojené s péčí o své klienty, jež bude poskytována v rámci mimořádné situace, a zároveň v rámci smluvní a úhradové politiky přijme nezbytná opatření, která omezí dopad případných výpadků v produkci smluvních partnerů VZP pro následující období.