Z důvodu aktuálního vývoje epidemické situace a na základě doporučení Krajské hygienické stanice rozhodlo představenstvo OS ČLK v Hradci Králové o změně termínu konání okresního shromáždění.

Nový termín konání okresního shromáždění je 21.4. 2022 od 16,30 hod. (registrace od 16 hod.) ve Výukovém centru LF v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové.