Aktuálně 26.3.2020:

Zveřejňujeme odkaz na web krajského úřadu KHK. http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/krizove-rizeni/koronavirus/informace-pro-poskytovatele-zdravotnicke-pece-v-souvislosti-s-distribuci-ochrannych-pomucek–317397/ Zde jsou zveřejňovány aktuální informace o distribuci OPP. Až v případě, že nenaleznete hledané informace na stránkách Královéhradeckého kraje, obracejte se prosím na email info@kr-kralovehradecky.cz či infolinku. Bohužel není v našich silách rozesílat SMS zprávy či e-maily o aktuálních termínech dodávek ochranných pomůcek.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na okresní shromáždění členů OS České lékařské komory v Hradci Králové

ve čtvrtek 23. ledna 2020 od 16,30 hodin (registrace od 16,00 hodin)

ve Velké posluchárně Výukového centra LF (vedle budovy interních oborů Fakultní nemocnice Hradec Králové). Toto okresní shromáždění bude volební, neboť vyjma předsedy, zvolené orgány uzavírají pětileté volební období. Volby do představenstva budou mandátové (5 kandidátů z řad lékařů zaměstnanců a 5 zástupců lékařů soukromých). Dále budeme volit četnou radu, revizní komisi a delegáty sjezdu. Připravenou kandidátku budete mít možnost měnit či doplnit jmény dalších kolegyň a kolegů, kteří by měli o práci v ČLK zájem. Uvítáme návrhy předem a rádi bychom zapojili do práce komory mladé lékaře. Je vhodné, aby delegáti sjezdu byli současně funkcionáři okresního sdružení, neboť jsou s problematikou komory lépe výkonem své funkce obeznámeni. Program okresního shromáždění:
  • Zahájení
  • Volba mandátové komise, volba volební komise a volba návrhové komise
  • Zpráva předsedy o činnosti OS ČLK v Hradci Králové
  • Zpráva revizní komise
  • Zpráva čestné rady
  • Volba představenstva, revizní komise, čestné rady a delegátů sjezdu
  • Diskuse nad aktuálními otázkami
    • účast přislíbil prezident ČLK MUDr. Milan Kubek
  • Případně přijetí usnesení okresního shromáždění lékařů
Na závěr okresního shromáždění bude připraveno občerstvení. Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, do nového roku 2020 Vám přeji vše nejlepší. Zdraví, úspěch a hodně radosti v pracovním i osobním životě. Těším se na setkání s Vámi. Udělejte si čas pro setkání kolegů a podporu profesní komory.

MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

Předseda Okresního sdružení ČLK v Hradci Králové