Příspěvky na činnost ČLK na daný rok

Splatnost členského příspěvku je k datu 1. 3.  daného roku
Nově přijatý člen (pokud nepatří do kategorie, kde je výše poplatku 0,- Kč)  je povinen zaplatit stanovenou výši příspěvků na příslušný rok bez ohledu na datum vstupu do ČLK. Příspěvek je splatný nejpozději do dvou měsíců po zapsání do seznamu členů ČLK. 
Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti členských příspěvků t.j. 1. 3. běžného roku


Lékařky /lékaři, které /kteří čerpají mateřskou /rodičovskou dovolenou, jsou od platby členských příspěvků osvobozeny pouze po předložení čestného prohlášení o čerpání MD (RD) k datu 1.2. daného roku (stačí zaslat e-mailem: clkhk@fnhk.cz).  Platbu členského příspěvku lze provést  převodem na číslo účtu Česká spořitelna, a.s.  1080292369/0800, variabilní symbol =  rok narození (příklad – narozen 7.3.1960 uvede  vs 07031960), konstantní symbol =  0558

Pozdní vstup – tento příspěvek zaplatí lékař, jehož začátek členství v ČLK je datován po více 365 dnech od počátku výkonu léčebně-preventivní činnosti na území ČR
 
Žádost o úlevu placení členského příspěvku je možné podat nejpozději do 1.3. daného roku v případě sociální nouze (nezaměstnanost, dlouhodobá nemoc, atd.)
 
Jménem představenstva si Vás dovoluji požádat o včasnou úhradu členského příspěvku, který je splatný k 1.březnu daného roku.
 
S poděkováním a pozdravem 
MUDr. Pavel Kunz, Ph.D.
(předseda OS České lékařské komory v Hradci Králové)
 
 

Členské příspěvky

4000,- Kčlékař provozující soukromou praxi (bez ohledu na její rozsah)
lékař provozující zdravotnické zařízení ve formě s.r.o. (není zaměstnanec s.r.o.)
lékař (důchodce) provozující soukromou praxi
lékař ve vedoucí funkci
3000,- Kč lékař zaměstnanec
ostatní lékař (pracující důchodce,...)
1000,- Kčabsolvent
500,-nepracující důchodce
0,- Kčabsolvent neplatící (lékař přijatý za člena komory v kalendářním roce, kdy ukončil LF a v kalendářním roce následujícím po roce tohoto ukončení)
0,- Kčmateřská/rodičovská dovolená
- pouze při doložení čestného prohlášení (email) o čerpání této dovolené nejpozději do 1.března daného roku
0,- Kčlékaři nad 80 let
20 000,- Kč pozdní vstup (pro lékaře, který již před vstupem do ČLK vykonával na území ČR lékařské povolání déle než 1 rok)