PŘEDSEDA ČESTNÉ RADY :

  • MUDr. Zdeněk Slavík

ČLENOVÉ ČESTNÉ RADY :

  • MUDr. Miroslava  Králová, Ph.D.
  • MUDr. Květuše Ettlerová 
  • MUDr. Josef Macela 
  • prof.MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.,FCCM