PŘEDSEDA REVIZNÍ KOMISE :

  • MUDr. Pavel Šrůtek 

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE :

  • doc. MUDr. Václav Dostál
  • MUDr. Pavel Kopecký , Ph.D.
  • MUDr. Ivan Tůma, CSc.
  • MUDr. Jiří Mašek