Čestná medaile ČLK

Představenstvo schválilo 29.2.2020 novelu SP-14 Rytíř/Rytířka českého lékařského stavu, podle které budou moci OS ČLK každoročně ocenit maximálně jednoho svého člena či členku udělením Čestné medaile České lékařské komory.

Medaile by měla být udělována z rozhodnutí představenstva příslušného OS ČLK, které bude lékaře vybírat nejvýše jednou ročně z kandidátů navržených kterýmkoliv členem OS ČLK, a to jen z členů registrovaných tímto OS ČLK.

To, zda bude medaile v daném roce udělena, bude vždy na zvážení příslušného představenstva OS ČLK, její udělení tedy není pro OS ČLK povinné. Medaile, pro každý rok maximálně jedna, bude předávána v rámci jednání okresního shromáždění ČLK. Spolu s medailí bude udělován diplom.

Rozhodnutí představenstva OS ČLK o jejím udělení bude potvrzovat čestná rada příslušného OS ČLK.
Medaili bude možné udělit také in memoriam.