Kdo může získat Oprávnění k preskripci léků a jak na to?
Lékař, lékařka který(rá)

  1. je v důchodu
  2. čerpá mateřskou (rodičovskou) dovolenou
  3. neprovozuje léčebně-preventivní činnost
  4. nemá smluvní vztah se ZP
  5. není zaměstnancem ZZ

a je členem(členkou) ČLK, může získat Oprávnění k preskripci léků pro sebe a své rodinné příslušníky.

Postup:

  1. podejte žádost o Oprávnění zde  (dokument ve formátu PDF) v OS, ve kterém jste registrován(a)
    kancelář OS dokument vyhotoví a domluví se s Vámi o způsobu předání
  2. poté se obraťte na právní odd ZP, ve které jste zaregistrován(a)

Důležité upozornění!
Oprávnění má platnost 2 roky, proto je nutné ještě před vypršením platnosti oprávnění k preskripci léků požádat příslušnou kancelář OS o vydání nového oprávnění. Platné oprávnění je nutné bezodkladně doručit ZP a požádat o prodloužení smlouvy