Kdo může získat Oprávnění k preskripci léků a jak na to?
Lékař, lékařka který(rá)

  1. je v důchodu
  2. čerpá mateřskou (rodičovskou) dovolenou
  3. neprovozuje léčebně-preventivní činnost
  4. nemá smluvní vztah se ZP
  5. není zaměstnancem ZZ

a je členem(členkou) ČLK, může získat Oprávnění k preskripci léků pro sebe a své rodinné příslušníky.

Důležité upozornění!
Oprávnění má platnost 2 roky, proto je nutné ještě před vypršením platnosti oprávnění k preskripci léků požádat příslušnou kancelář OS o vydání nového oprávnění. Platné oprávnění je nutné bezodkladně doručit ZP a požádat o prodloužení smlouvy