Přeregistrace do jiného okresního (obvodního) sdružení (dále jen OS) se provádí z důvodu změny zaměstnání nebo bydliště. Lékař odešle písemnou žádost Žádost o přeregistraci  do kanceláře OS, ve kterém je t. č. registrován. Jakmile kancelář OS materiály obdrží, vyzve lékaře k ukončení přeregistrace a zaplacení poplatku za přeregistraci ve výši 50,- Kč.  Úhradu lze provést  v hotovosti v kanceláři OS, převodem nebo složenkou.
Pokud  nedojde k ukončení přeregistrace do 30 dnů ode dne, kdy byl lékař  vyzván, převod pozbývá platnost a kancelář  do 10 dnů vrátí veškerou dokumentaci původnímu OS a lékař je opět zapsán do seznamu jeho členů ( SPč.5 – Zásady evidence členství ČLK )