Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

přechod na elektronické neschopenky, jak jistě víte, neprobíhá s optimální přípravou, a proto se obracíme v součinnosti se Sdružením praktických lékařů zejména na ambulantní specialisty, aby situaci s přechodem na elektronické neschopenky nepodcenili.

Není možné, aby lékaři agendu s pracovní neschopnosti přenášeli na praktické lékaře. Odporuje to zákonu č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, v platném znění a také to je bezohledné vůči pacientům, kteří kvůli jedné záležitosti musí jít ke dvěma lékařům. V neposlední řadě je to i nekolegiální.

O vzniku dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje na základě svého vyšetření ošetřující lékař. Dokud je pacient vyšetřován, léčen a kontrolován specialistou příslušné odbornosti pro onemocnění, které je příčinou pracovní neschopnosti, je tento specialista ošetřujícím lékařem a je povinen vystavit DPN a vést evidenci o dočasné pracovní neschopnosti se všemi náležitostmi.

Pokud již léčba a kontroly specialistou nejsou nutné a pacient je předán do péče praktického lékaře, ošetřujícím lékařem pro další rozhodování o pracovní neschopnosti se stává tento praktický lékař včetně související administrativy.

Všichni vnímáme nedostatečnou přípravu přechodu na elektronické neschopenky, rozhodnutí se můžou měnit na poslední chvíli. Není to vina lékařů a nemělo by to mezi ně přinášet nedůstojné dohadování. Pro případ selhání systému je vhodné vyzvednout si na sociální správě několik formulářů neschopenky v nové papírové podobě. Kontaktní adresou pro problematiku e-neschopenek máte monika.rybkova@cssz.cz

Současně, vzhledem k závěru roku, Vám přejeme hodně zdraví a vše nejlepší do roku nového. Setkání na okresním sdružení ČLK máme plánováno na 23.1.2019 od 16.30 hod. ve velké posluchárně Výukového centra v areálu Fakultní nemocnice HK.

Pravidla pro DPN

MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
předseda OS ČLK v HK

MUDr. Petr Šubrt
Předseda SPL pro Královéhradecký kraj