Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na místo:

 

 

 • lékař/lékařka oddělení plastické chirurgie (úv. 0,8 FN HK + 0,2 LF HK)

Chirurgická klinika

 

Požadujeme:

 • magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost
 • specializovanou způsobilost v plastické chirurgii, nebo alespoň ukončený základní chirurgický kmen či předpoklad jeho brzkého ukončení
 • předpoklady pro vědeckou, pedagogickou a publikační činnost
 • znalost alespoň jednoho světového jazyka
 • znalost práce na PC
 • souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení

 

Nabízíme:

 • práci ve špičkovém zdravotnickém zařízení
 • možnost odborného a vědeckého rozvoje
 • zaměstnanecké výhody

 

Platové podmínky podle platných předpisů.

Nástup po vzájemné dohodě.

Případné informace: MUDr. Aleš Fibír, Ph.D., e-mail: ales.fibir@fnhk.cz

Uzávěrka přihlášek na tuto pozici je 30. 1. 2017.

Fakultní nemocnice Hradec Králové si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného uchazeče.

 

Písemné přihlášky doložené kopiemi dokladů o získané kvalifikaci, životopisem, přehledem o průběhu předchozí praxe a souhlasem k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení zasílejte na adresu: Personální oddělení, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.